Powered by Blogger.

Saturday, September 15, 2007

Nagipit ako kaya nagbenta ako ng dugo. Kasalanan ba ito?

Ilang beses na kaya itong ginawa? Kung madalas o ginagawang negosyo siyempre talagang masama. Kung minsanan lamang, ito ay masasabi ring hindi tama sapagkat marami namang paraan para kumita. Ang dugo ay ating buhay, at ito ay libreng ibinigay sa atin ng Panginoon kaya dapat lamang na ibahagi natin sa nangangailangan nang walang bayad.

Ang pagbibigay ng dugo kahit libre ay masama rin kung makakaapekto sa ating kalusugan at kung mapapahamak ang iba.


- Fr. Andy

No comments:

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP