Powered by Blogger.

Saturday, September 15, 2007

Nasa Saudi Arabia ako ngayon at bawal dito ang Misa kahit Linggo. Nagkakasala ba ako kung di ako nakakapagsimba?

Ang kasalanan ay binubuo ng tatlong elemento: ang isang bagay ay kasalanan (the act itself is sinful), ang kaalaman sa kasalanan (you know it is a sin), ang kagustuhang gawin ang kasalanan (and still you did). Sa sitwasyon mo sa Saudi Arabia may kulang na elemento, ang kagustuhan na hindi magsimba, kaya hindi natin masasabing ikaw ay nagkakasala.

Ngunit payo ko na subukan mong magtanong-tanong baka mayroong nakapagmimisa sa mga bahay nang palihim. Mainam na natatanggap natin ang Panginoon hindi lang sa dahil ito ay obligasyon natin bilang Kristiyano kundi dahil mahal natin ang ating Panginoon at nais nating sumaatin Siya. Kung talagang walang Misa, palalimin natin ang ating ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay sa Salita ng Diyos (Bibliya).

No comments:

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP