Powered by Blogger.

Saturday, September 15, 2007

Sa Aglipay daw ako biniyagan sabi ng Nanay ko pero sa Katoliko naman ako nagsisimba. Problema ba yun?

May konting problema. Dahil ang Aglipayan Church ay nahati na sa dalawang grupo, hindi na tayo sigurado kung aling grupo ang nagbinyag sa iyo. Maaaring hindi na ito tapat sa orihinal na intensiyon at kahulugan ng Sakramento ng Binyag. Kaya mungkahi ko na magpabinyag ka sa Katoliko at alamin ang turo ng ating Simbahan upang maunawaan mo ang tungkol sa pananampalataya nang maging tunay na kaanib ka ng ating Simbahan.


- Fr. Andy

4 comments:

John Félix Santos said...

Fr. Andy, what are the two groups the separated from the Iglesía Filipina Indipendiente?

Tanghalang Anluwage, Inc. said...

Hi, John Felix. Thanks for asking. We will forward ur question to Fr. Andy. God bless.

guy said...

Fr.Andy, hindi ba pareho lang ang aglipayan at catholic? Ang naiiba lang hindi pari kundi pastor ang nag ma mass sa kanila?

Anonymous said...

@Andy..ang dalawang faction po ng Aglipayan ay ang Unitatarian faction at Trinitarian, noong unang humiwalay si Aglipay at Delos Reyes nais nilang gawing Unitarian and IFI ngunit pagkamatay nila ay nais ibaling ng anak ni Delos Reyes na dapat manatili sa katolikong aral ang mga IFI ngunit di nga lang pasasakop sa Santo Papa....marami rin po pagkakaiba marahil sa panlabas ay mukhang pareho ang Katoliko at Aglipayan ngunit hindi sa aral, ayon sa Santa Iglesia Katolika, ang mga sakramento ng mga Aglipayan ay hindi Balido o walang bisa, dahil unang una si Gregorio Aglipay ay hindi isang obispo, kundi isang pari, ikalawa, nagpaordena siya at nagpasakop sa Simabahn ng Inglatera o Anglican Church, kung saan invalid ang mga sakramento dahil sa defect of form at defect of intention na nilinaw at sinabi ni Papa Leon XIII sa kanyang kasulatan na 'Apostolicae Curae'

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP