Powered by Blogger.

Saturday, September 15, 2007

Anong kaibahan ng divorce, legal separation, at annulment?

Ang “divorce” ay isang legal na pagwawalang bisa ng isang “valid” na kasal. Mayroon nito sa civil marriage sa ibang bansa pero sa ating bansa, walang diborsyo sa kasal sa simbahan at huwes.

Ang “legal separation” ay isang kasunduan ng dalawang mag-asawa na hindi na magsasama at maaaring may paghahati ng ari-arian pero hindi sila malayang magpakasal sa iba.

Ang “annulment” ay ang pagkilala sa isang kasal na hindi “valid” mula pa sa simula. Ito ay dahil sa mga tinatawag na hadlang or “impediments” na umiral bago pa ikasal kaya masasabing walang tunay na nangyaring kasal.


- Fr. Andy

2 comments:

lee woo said...

The final wisdom of life requires not the annulment of incongruity but the achievement of serenity within and above it. See the link below for more info.

#annulment
www.ufgop.org

Unknown said...

Pano po kung dalawa ang pinakasalan Nglalaki at nalaman Ng 2nd wife na may nauna sa kanya, idadaan pa po ba sa ligal na proseso?

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP