Powered by Blogger.

Saturday, September 15, 2007

Puwede po bang pakasal sa Pilipinas ang divorced sa America ?

Kung yung taong na-divorce ay hindi naman kasal sa Simbahang Katoliko, puwedeng pakasal muli pero kung ang na-divorce ay kasal din sa Simbahang Katoliko, hindi siya maaaring ikasal muli. Anumang kasal na “valid” (ibig sabihin kusang loob na nagpakasal ang mag-asawa at walang tinatawag ng “hadlang” ayon sa Code of Canon Law) ay hindi kailanman napapawalang bisa. Ang sabi sa Banal na Kasulatan, “Ang pinagbuklod ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao” (Mt. 19:6) Kaya nga dapat bago magpakasal pag-isipan ng maraming beses dahil panghabang-buhay na ito.


- Fr. Andy

No comments:

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP